Φορολογικές δηλώσεις

Φορολογικες Δηλώσεις

Φορολογικές δηλώσεις

Υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε είναι:

  • Ηλεκτρονική Υποβολή της δήλωσής σας στο σύστημα TAXIS καθώς και υποβολή εντύπων Ε9 (για την αλλαγή των περιουσιακών σας στοιχείων μέσα στο προηγούμενο έτος και Ε2 (για όσους εισπράττουν ενοίκια).
  • Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
  • Συμβουλή για τον καλύτερο σε εσάς τρόπο χειρισμού θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες καθώς και Γονικών Παροχών, Δωρεών, Κληρονομικών προς αποφυγή επιβαρύνσεώς σας από πρόσθετους φόρους.
  • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο.

Εγγραφείτε τώρα