Ενάρξεις Επιχείρησης

Έναρξη επιχειρησης

Ενάρξεις Επιχείρησης

Η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής είναι μια σημαντική απόφαση που καλείται να πάρει ο επιχειρηματίας κατά της ίδρυση μιας επιχείρησης.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύσταση όλων των τύπων των εταιριών:

 • Ατομικές επιχειρήσεις
 • Ομόρρυθμες Εταιρίες
 • Ετερόρρυθμες Εταιρίες
 • Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • Σωματεία
 • Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης
 • Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες
 • Ανώνυμες Εταιρίες
  Υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε είναι:  
 • Εκπροσώπηση στη ΔΟΥ για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη (εργασίες σε τμήματα Μητρώου, Ελέγχου, ΚΒΣ, ΓΕΜΗ κλπ).
 • Κατάρτιση καταστατικών για εταιρείες και υποβολή τους σε Πρωτοδικείο, Ταμείο Νομικών και Προνοίας Δικηγόρων, ΔΟΥ, ΓΕΜΗ.
 • Δημιουργία και υποβολή μισθωτηρίου, εγγράφων για άδεια ρευματοδότησης, υποβολή εγγράφων στο Δήμο, την Περιφέρεια ή το Υπουργείο Ανάπτυξης αν απαιτείται για άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης.
 • Σε περίπτωση έναρξης νέας επιχείρησης από μεταβίβαση παλαιάς, κατάρτιση και υποβολή φόρου υπεραξίας.
 • Έναρξη στον ΟΑΕΕ και αν υπάρχει προσωπικό σε ΙΚΑ ή και σε όποιο άλλο αρμόδιο επικουρικό ταμείο υπάγεται η επιχείρηση.
  Συνδέσεις με ΓΕΜΗ & Taxisnet

Εγγραφείτε τώρα