Επιχειρήσεις με βιβλία Β’ & Γ’ κατηγορίας

Accounting

 Επιχειρήσεις με βιβλία Β’ & Γ’ κατηγορίας

Υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε είναι:

  • Πλήρως Μηχανογραφημένη τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών βιβλίων.
  • Υποβολή προσωρινών και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ.
  • Ηλεκτρονική υποβολή και πληρωμή δήλωσης ΦΠΑ μέσω του συστήματος TAXIS και e-banking.
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων.
  • Ενημέρωση επί θεμάτων Κώδικα και παραβάσεων
  • Επίλυση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, συμβιβασμοί.
  • Μετασχηματισμοί / συγχωνεύσεις.
  • Λογιστικά αποτελέσματα, ισολογισμοί, reports, προβλέψεις.
  • Χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών σας μεγεθών και την ελαχιστοποίηση των φόρων.

Εγγραφείτε τώρα